Camino Online

Strona pełan moich myśli

Rodzina

Licytacja – co może zająć komornik?

Egzekwowanie wierzytelności od zalegających klientów finalizuje egzekucja komornicza. Ostatecznie dochodzi do wyegzekwowania zapłaty długów za pomocą środków przymusu np. zajęcie i spieniężenie majątku dłużnika. Warto zwrócić uwagę, że komornik funkcjonuje dzięki wyrokom sądu.

Bez tytułu wykonawczego ani rusz

Żeby komornik zaczął ściągać należności od zadłużonego, nie obędzie się bez tytułu wykonawczego. Umożliwi to tytuł egzekucyjny, jedyny dokument, który ogłasza obowiązek uregulowania orzeczonego świadczenia przez dłużnika. Trzeba uzupełnić go o klauzulę wykonalności, potwierdzającą uprawnienia komornika do zajęcia się sprawą.

Egzekucja komornicza – co komornik ma prawo zająć oplombować?

Ważne jest, że komornik nie będzie podchodził do sprawy bez udziału wierzyciela. Jego działania nieodmiennie mają obowiązek pozostać na poziomie wnioskowanym przez ubiegającego się o odzyskanie należności. Najpierw pojawia się wniosek od roszczeniodawcy, który wskazuje, co może zrealizować komornik, by odzyskać wierzytelność.

Kodeks Cywilny precyzyjnie wskazuje, gdzie leżą grancie zajęcia – komornik wchodzi na
– wartościowe przedmioty, do zmiany na walory finansowe na etapie licytacji komorniczej.
– domy, parcele itp. także przeznaczone na licytację.
– wypłaty za pracę – koszt jest zależna od dochodów. W grę nie wchodzi kwota przekraczająca pensję minimalną. Przy alimentach komornik zajmuje 3/5 wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i w tym przypadku minimalne wynagrodzenie nie podlega wyłączeniu.
– kiedy dłużnik pobiera emeryturę lub rentę – W wysokości 25 proc.
– środki na rachunku bankowym jednak bez kwoty do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce bez nagród z zysku.
papiery wartościowe.

Egzekucja komornicza – czy jest na nią dobry sposób

Jedynym środkiem na zagrożenie licytacją jest formalne oddłużenie. Wystarczy postarać się o upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek do sądu. By tak się stało, najlepiej zwrócić o pomoc do profesjonalisty – najlepiej jest zamieścić w Google frazę np. „upadłość konsumencka łódź„, a propozycji będzie wiele. Trwające postępowania komornicze trwają nadal, gdy wniosek trafi przed oblicze sądu. Wiążące dla komornika wstrzymanie następuje jedynie gdy sąd obwieści upadłość konsumencką. Ogłoszenie upadłości  nie przywróci wcześniej odebranych i zlicytowanych składników majątku. To najlepsze rozwiązanie dla osób z długami zaległościami.