Camino Online

Strona pełan moich myśli

Firma

Zostałeś wyrzucony z pracy bez podania przyczyny – czy wiesz jakie masz prawa?

Pracobiorca przyjęty bez określenia terminu ustania zatrudnienia jest w stosunkowo korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ zatrudniający zgodnie z prawem nie wolno mu zwolnić zatrudnionego bez przedstawienia powodu zwolnienia. Takie wytłumaczenie powinno się zaprezentować czytelnie i precyzyjnie. Jedynie w takich okolicznościach pracobiorca jest w stanie stwierdzić, czy pracodawca dokonał zwolnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy zwolnienie dyscyplinarne zawsze jest uzasadnione?

Nie da się ukryć, że osoby zatrudniające innych pracowników czasami łamią prawo, zwalniając podwładnych nie uprzedzając ich i nie podając uzasadnienia. Opisane postępowanie to inaczej dyscyplinarka, którą pracodawca może przeprowadzić jedynie w wyjątkowych warunkach. Można wymienić tu takie przypadki, jak między innymi notoryczne spóźnianie się, dokonanie przestępstwa w czasie obowiązywania umowy o pracę a także zawiniona utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Warto nadmienić, że rozwiązanie umowy o pracę z pominięciem przewidzianego w umowie okresu wypowiedzenia, można zrealizować wyłącznie w czasie dwóch tygodni od dnia, w którym upoważniona do reprezentowania pracodawcy osoba dowiedziała się o okoliczności mogącej uzasadnić podjęcie takiego kroku. W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki do natychmiastowego zwolnienia, mamy do czynienia ze złamaniem prawa ze strony pracodawcy. W przypadku, gdy osoba zatrudniona czuje się niesprawiedliwie zwolniony, taką okoliczność trzeba wyjaśnić w ciągu trzech tygodni od przedstawienia wypowiedzenia.

Kto najefektywniej pomoże w przypadku zwolnienia z dnia na dzień?

Jeśli chcielibyśmy skontrolować, czy pracodawca miał prawo dokonać natychmiastowego zwolnienia, to dobrym pomysłem będzie udanie się do wyspecjalizowanego prawnika. W miastach, na przykład w Wieluniu, łatwo jest odnaleźć mecenasa specjalizującego się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Najprostszy sposób polega na tym, aby wpisać w Google: adwokat prawo pracy, a odszukamy kogoś, kto będzie odpowiadał naszym indywidualnym potrzebom. Specjalista prawny będzie niezbędny zwłaszcza w sprawach: otrzymania odszkodowania przysługującego z tytułu naruszeń prawa pracy, nękania w miejscu pracy przez przełożonych, cofnięcia skutków wypowiedzenia umowy o pracę, korekty świadectwa pracy, spraw związanych z otrzymywanym w pracy wynagrodzeniem oraz wielu niewymienionych wcześniej kwestiach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Adwokat może być pełnomocnikiem prawnym swojego klienta przed sądem.